Edicte del 10-4-2019 pel qual es notifiquen diverses denúncies d' infraccions en matèria de circulació.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ D’ANDORRA LA VELLA
1/32
www.bopa.ad
17 d'abril del 2019Núm. 36
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Vist l’establert a l’article 10 de l’Ordinació reguladora del procediment sancionador de la parròquia d’Andorra
la Vella i davant la impossibilitat de procedir a la noticació personal de diferents infraccions, es notica per
via edictal diverses denúncies d’infraccions al Codi de Circulació, i a les normes comunals que regulen les
zones d’estacionament limitat, constatades per part dels agents de circulació comunals.
Vist l’establert a l’article 7 de l’Ordinació esmentada, la noticació es pot fer conjuntament amb altres de-
núncies o constats d’infracció que afecten a la mateixa persona física o jurídica.
Cognoms i nom Data sanció Matrícula Import €
Concepte Article infringit Núm. sanció
A.C.I.G.,SL 03/12/2018 J8194 6,00
Sancions zona blava o zona verda 212.30.3 2018900000040161
ABDEL-LAH AHMED,MARIAM 30/01/2019 F8657 30,05
Sancions de circulació 212.30 2019000000001069
ABDEL-LAH AHMED,MARIAM 08/02/2019 F8657 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019000000001405
ABDEL-LAH AHMED,MARIAM 14/02/2019 F8657 60,10
Sancions de circulació 212.29 2019900000004897
ABREU FREITAS,MANUEL AGOSTINHO 07/11/2018 G5197 60,10
Sancions de circulació 212.29 2018000000002462
ABREU FREITAS,MANUEL AGOSTINHO 17/11/2018 G5197 60,10
Sancions de circulació 212.32.5 2018900000041115
ABREU FREITAS,MANUEL AGOSTINHO 30/11/2018 G5197 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000041865
ABREU FREITAS,MANUEL AGOSTINHO 21/03/2019 G5197 20,00
Sancions zona blava o zona verda 6.1/b 2019000000002619
ACOSTA,ANGEL LUCIANO 20/11/2018 J7374 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000041202
AFONSO,NUNO JORGE 05/11/2018 C2838 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000038945
AFONSO,NUNO JORGE 28/11/2018 C2838 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000041804
AFONSO,NUNO JORGE 10/12/2018 C2838 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30-1 2018900000042723
AFONSO,NUNO JORGE 20/12/2018 C2838 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000044244
AFONSO,NUNO JORGE 06/02/2019 C2838 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019900000003054
AFONSO,NUNO JORGE 07/03/2019 C2838 20,00
Sancions zona blava o zona verda 6.1/a 2019900000006281
AFONSO,NUNO JORGE 13/03/2019 C2838 20,00
Sancions zona blava o zona verda 6.1/a 2019900000005926
AGHARBI AGHARBI,KARIMA 28/11/2018 M9358 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000041814
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
04-16
14:16:30
COMÚ D’ANDORRA LA VELLA
2/32
www.bopa.ad
17 d'abril del 2019Núm. 36
Dipòsit legal: AND.2-2015
AGHARBI AGHARBI,KARIMA 29/11/2018 M9358 60,10
Sancions de circulació 212.29 2018900000041582
AGHARBI AGHARBI,KARIMA 04/12/2018 M9358 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000039964
AGHARBI AGHARBI,KARIMA 10/12/2018 M9358 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000042733
AGHARBI AGHARBI,KARIMA 13/03/2019 M9358 20,00
Sancions zona blava o zona verda 6.1/a 2019900000005927
AGUIAR PIRES,JOAO MANUEL 12/11/2018 E0499 60,10
Sancions de circulació 212.29 2018900000040702
AGUIAR PIRES,JOAO MANUEL 07/01/2019 E0499 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019900000001641
AGUIAR PIRES,JOAO MANUEL 18/02/2019 E0499 60,10
Sancions de circulació 212.32.4 2019900000005291
AIXAS BLASI,MERITXELL 23/11/2018 L7507 60,10
Sancions de circulació 212.29 2018000000002802
AIXAS BLASI,MERITXELL 23/11/2018 L7507 60,10
Sancions de circulació 212.29 2018000000002806
ALCOBE HERNANDEZ,MARIA JESUS 18/11/2018 H9185 60,10
Sancions de circulació 212.32.5 2018900000041149
ALCOLEA SANTIAGO,FRANCESC-XAVIER 13/12/2018 E4045 60,10
Sancions de circulació 212.32.8 2018000000003581
ALCOLEA SANTIAGO,FRANCESC-XAVIER 22/02/2019 J3366 60,10
Sancions de circulació 212.32.8 2019900000004700
ALCOUFFE,FRANCK DENIS DANIEL 27/12/2018 J7294 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000044737
ALCOUFFE,FRANCK DENIS DANIEL 02/01/2019 J7294 20,00
Sancions de circulació 6.1/b 2019900000000203
ALCOUFFE,FRANCK DENIS DANIEL 07/01/2019 J7294 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019900000001877
ALCOUFFE,FRANCK DENIS DANIEL 09/01/2019 J7294 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019900000001680
ALCOUFFE,FRANCK DENIS DANIEL 11/01/2019 J7294 20,00
Sancions de circulació 6.1/b 2019900000001762
ALCOUFFE,FRANCK DENIS DANIEL 20/02/2019 J1730 60,10
Sancions de circulació 212.32.8 2019000000001858
ALEGRE EUGENIO,CARLOS ALBERTO 27/12/2018 G2688 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2019000000000032
ALEXANDRE LOPES,MARC 14/12/2018 K4705 60,10
Sancions de circulació 212.32.8 2018900000042446
ALMARCHA DE LA FUENTE,CHRISTIAN 07/12/2018 H6200 60,10
Sancions de circulació 212.29 2018000000003340
ALMEIDA ALVES,DANIEL 26/11/2018 H3096 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018000000002831
ALMEIDA ALVES,DANIEL 27/11/2018 H3096 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000041326
ALMEIDA ALVES,DANIEL 04/12/2018 H3096 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000039932
ALMEIDA ALVES,DANIEL 07/12/2018 H3096 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018000000003300
ALMEIDA ALVES,DANIEL 17/01/2019 H3096 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019900000003527
ALMEIDA ALVES,DANIEL 06/02/2019 H3096 20,00
COMÚ D’ANDORRA LA VELLA
3/32
www.bopa.ad
17 d'abril del 2019Núm. 36
Dipòsit legal: AND.2-2015
Sancions de circulació 6.1/a 2019900000005184
ALMEIDA ALVES,DANIEL 11/02/2019 H3096 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019900000003100
ALMEIDA SEARA DOS RAMOS,PEDRO 27/12/2018 H2199 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000044736
ALMEIDA SEARA DOS RAMOS,PEDRO 02/01/2019 H2199 20,00
Sancions de circulació 6.1/b 2019900000000202
ALMEIDA SEARA DOS RAMOS,PEDRO 07/01/2019 H2199 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019900000001874
ALMEIDA SEARA DOS RAMOS,PEDRO 09/01/2019 H2199 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019900000001679
ALMEIDA SEARA DOS RAMOS,PEDRO 17/01/2019 H2199 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019900000002896
ALMEIDA SEARA DOS RAMOS,PEDRO 05/02/2019 H2199 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019900000004516
ALMEIDA SEARA DOS RAMOS,PEDRO 06/02/2019 H2199 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019900000004914
ALMEIDA SEARA DOS RAMOS,PEDRO 19/02/2019 H2199 20,00
Sancions zona blava o zona verda 6.1/a 2019900000005576
ALOHA,SLU 04/12/2018 C7800 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000041642
ALONSO FERNANDEZ,VICTOR 14/12/2018 E6810 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30-1 2018900000043625
ALTERATS MARTINEZ, JOSEP MANUEL 11/01/2019 L6730 60,10
Sancions de circulació 212.32.5 2019900000000072
ALVES CUNHA AFONSO,JULIA 29/10/2018 M6178 6,00
Sancions zona blava o zona verda 212.30.3 2018900000039375
ALVES CUNHA AFONSO,JULIA 02/01/2019 M6178 20,00
Sancions de circulació 6.1/a 2019000000000140
ALVES CUNHA AFONSO,JULIA 22/03/2019 M6178 20,00
Sancions zona blava o zona verda 6.1/a 2019000000002809
ALVES DA ROCHA VIANA,MARIA DA GLORI 04/12/2018 B4574 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000042152
ALVES DA ROCHA VIANA,MARIA DA GLORI 11/12/2018 B4574 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000042320
ALVES DA ROCHA VIANA,MARIA DA GLORI 13/12/2018 B4574 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018000000003624
ALVES DA ROCHA VIANA,MARIA DA GLORI 18/12/2018 B4574 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000043521
ALVES DA ROCHA VIANA,MARIA DA GLORI 13/03/2019 D7778 60,10
Sancions zona blava o zona verda 6.1/e 2019900000006755
ALVES FERREIRA,MANUEL JOAQUIM 14/11/2018 C7415 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000040358
ALVES FERREIRA,MANUEL JOAQUIM 15/11/2018 C7415 60,10
Sancions de circulació 212.32.5 2018000000002602
ALVES FERREIRA,MANUEL JOAQUIM 10/12/2018 C7415 12,02
Sancions zona blava o zona verda 212.30.2 2018900000042300
ANCA CUMARE,JORGE LUIS 09/12/2018 K6921 60,10
Sancions de circulació 212.29 2018900000042642
ANTUNES COELHO,JOSE ALBERTO 28/11/2018 F8187 60,10
Sancions de circulació 212.29 2018000000002952
ANTUNES COELHO,JOSE ALBERTO 30/11/2018 E8379 60,10
Sancions de circulació 212.32.8 2018900000042110

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA