Edicte del 12-1-2022 pel qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions culturals per a l' any 2022.

Fecha12 Enero 2022
Fecha de publicación14 Enero 2022
Número de Gaceta6
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
14 de gener del 2022Núm. 6
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 12-1-2022 pel qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions culturals
per a l’any 2022.
1. Objecte:
Convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a l’any 2022 en les sis modalitats següents:
per a projectes de divulgació cultural i activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicio-
nal; per a activitats literàries i ajuts a la creació; per a projectes editorials; per a projectes artístics de cre-
ació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música; per a projectes artístics
de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals, i per a projectes de di-
fusió cultural dels mitjans de comunicació privats.
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Govern
b) Data de l’acord: 12-1-2022
c) Organisme que gestiona l’expedient: Departament de Promoció Cultural, del Ministeri de Cultura i Esports
3. Legislació aplicable
a) Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències pú-
bliques, del 12 de juliol del 2000
4. Documentació reguladora
a) Recollida: El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tra-
mits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en
paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, es lliurarà
l’endemà de la demanda
b) Informació complementària: Ministeri de Cultura i Esports. Departament de Promoció Cultural. Tel.
875700.
5. Lliurament de les sol·licituds
a) Lloc: Ministeri de Cultura i Esports, Àrea d’Acció Cultural, edici Rosaleda, avinguda François Mitterrand,
13, AD200 Encamp.
b) Data límit de presentació: ns a les 14.30 hores del dia 28 de febrer del 2022
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 12 de gener del 2022
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Subvencions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2022-
01-13
14:24:31

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR