Edicte del 13-5-2024 pel qual es fa pública la convocatòria per procedir a la cobertura d’una plaça de tècnic/a administratiu/va per a l’Àrea de Pensions i Convenis Internacionals.

Fecha de publicación15 Mayo 2024
Número de Gaceta55
CASS_2024_05_13_08_55_47

Edicte del 13-5-2024 pel qual es fa pública la convocatòria per procedir a la cobertura d’una plaça de tècnic/a administratiu/va per a l’Àrea de Pensions i Convenis Internacionals.

En la sessió del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de data 26 de març del 2024 s’ha acordat procedir a la cobertura d’una plaça de tècnic/a administratiu/va per a l’Àrea de Pensions i Convenis Internacionals adscrita a Direcció General, a quin efecte es convoca un procés de selecció per proveir aquesta plaça en règim laboral.

La seva funció principal és:

Realitzar les tasques tècniques i administratives en el marc de l’Àrea de Pensions i Convenis Internacionals, d’acord amb els procediments establerts, les instruccions del cap d’àrea, amb finalitat de donar un suport eficaç a l’àrea per al desenvolupament de les seves funcions.

Els requisits necessaris per optar al procés de selecció són:

• Títulació oficial d’educació post obligatoria com a mínim de nivell 4 del Marc andorrà de qualificacions (MAQ) o equivalent. També s’accepta comprovant de superació de la prova d’accés a estudis d’ensenyament superior a persones més gran de 25 anys.

• Acreditació de 1,5 anys d’experiència laboral demostrable en llocs de treball similar de la mateixa família.

• Coneixements de català equivalents a diploma de nivell B2.

• Coneixements en ofimàtica a nivell mitjà.

• Coneixements de la legislació de seguretat social.

• Nacionalitat preferentment andorrana.

Mèrits, competències i coneixements concrets a valorar:

• Formació superior a la requerida en els requisits necessaris.

• Experiència laboral superior a la sol·licitada en els requisits necessaris.

• Coneixements d’altres idiomes, principalment de Castellà, Francès, Anglès.

• Persona amb una clara orientació al client i a l’excel·lència, compromís, capacitat de treball en equip, capacitat d’autoaprenentatge i capacitat d’organització endemés d’iniciativa i habilitats comunicatives i relacionals.

• Acreditació de formació en temes relacionats amb la igualtat de gènere o de prevenció de la violència de gènere.

Condicions laborals de l’oferta:

- Contracte indefinit

- Incorporació immediata

- Dedicació a jornada completa

- Període de prova, d’acord amb l’article 6 de la llei 31/2018, de relacions laborals

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça rrhh@cass.ad (Àrea de Gestió de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR