Edicte del 13-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva per subministrar material per al muntatge de prestatgeries dels arxius de les dependències de la Seu de la Justícia.

Fecha de publicación14 Julio 2022
Fecha13 Julio 2022
Número de Gaceta85
CSE20220713_14_15_10

Edicte

Edicte del 13-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva per subministrar material per al muntatge de prestatgeries dels arxius de les dependències de la Seu de la Justícia.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Administració de justícia

b) Data de l' acord del Govern: 13-7-2022

c) Organisme que gestiona l' expedient: Consell Superior de la Justícia (d' acord amb l' article 36.9 de la Llei qualificada de la justícia, del 3-9-1993)

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: Ferreteria Principat

b) Denominació del treball: Subministrament de material per al muntatge de prestatgeries

c) Localització: Andorra la Vella

d) Preu cert: 23.170,34 '

e) Partida pressupostària: 001410410-D/60500/033001

f) Termini d' execució: des de la data de signatura del contracte fins al lliurament del material, en un termini de 4 setmanes

g) Forma d' adjudicació: concurs nacional

h) Procediment: obert

i) Modalitat de la contractació: ordinària

j) Edicte de licitació: BOPA núm. 61, any 2022, de data 18-5-2022

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR