Edicte del 13-7-2022 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Marc Cerdan Baltrons i Marta Moran Souto.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha13 Julio 2022
Número de Gaceta86
SecciónRegistre Civil
RCP20220714_10_07_17

Edicte

Edicte del 13-7-2022 pel qual s' anuncien les proclames del matrimoni que s' ha de celebrar entre els Srs. Marc Cerdan Baltrons i Marta Moran Souto.

Mercè Coll Blecua, registradora titular de l' estat civil del Principat d' Andorra

Faig saber

Que al Registre Civil es formalitza l' expedient previ a la celebració del matrimoni, a La Massana, entre:

Marc Cerdan Baltrons, fill d' Antoni i de Maria Mercè, solter, nascut a Blanes, Girona, Espanya, el dia 2 de juny de 1981, de nacionalitat espanyola, amb DNI núm. 45546955D, resident a Pal, La Massana, amb domicili a la urbanització Super Pal -Diagonal-, 15, ed. Ski de Pal, 2-J, i,

Marta Moran Souto, filla de Miquel i d' Esperanza, soltera, nascuda a Blanes, Girona, Espanya, el dia 24 de novembre de 1980, de nacionalitat espanyola, amb DNI núm. 45546420A, resident a Pal, La Massana, amb domicili a la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR