Edicte del 14-5-2024 pel qual es fa pública la licitació per la contractació de gestió, tractament i transport, dels pneumàtics fora d’ús.

Fecha de publicación15 Mayo 2024
Número de Gaceta55
SecciónServeis
CTRA_2024_05_06_14_48_00

Edicte del 14-5-2024 pel qual es fa pública la licitació per la contractació de gestió, tractament i transport, dels pneumàtics fora d’ús.

1. Objecte: Licitació

2. Òrgan contractant: Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA.

3. Projecte: contractació de la gestió, tractament i transport, dels pneumàtics fora d’ús.

4. Característiques del contracte:

a) Forma d’adjudicació: concurs

b) Procediment: obert i internacional

c) Modalitat de contractació: ordinària

5. Documentació reguladora:

a) Recollida: el plec de bases es pot descarregar gratuïtament al web de la Plataforma de contractació del sector públic: https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet

b) Informació complementària: Demanar cita prèvia a CTRASA (de les 8:00 a les 16:00 hores) rortiz@ctra.ad (Responsable deixalleria - Sr. Ramon Ortiz)

c) Número d’expedient: L_24_10_Contracte gestió, tractament i transport, dels pneumàtics fora d’ús

6. Lliurament de les ofertes:

a) Les ofertes s’han de presentar per mitjà de la Plataforma de contractació del sector públic, a través de l’enllaç que s’indica en el plec de bases, fins a les 12 hores del 14-6-2024

7. Obertura de les ofertes:

a) Lloc: obertura telemàtica per mitjà de la Plataforma de contractació del sector públic. L’òrgan de contractació, per mitjà de la Plataforma de contractació del sector públic, notificarà l’enllaç a les persones que hagin presentat una oferta. Les persones que estiguin interessades a assistir-hi com a públic ho hauran de demanar a l’òrgan de contractació.

b) Data i hora d’obertura de la plica A: 17-6-2024 - intern

c) Data i hora d’obertura de la plica B: 20-6-2024, a les 11.00 hores

d) Data i hora d’obertura de la plica C: pendent resolució plica B

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 14 de maig del 2024

Albert Moles Betriu
President del Consell d’Administració

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR