Edicte del 14-9-2022 pel qual se sotmet a informació pública el projecte número 0045/2020, relatiu a les obres de protecció del corrent d' arrossegalls de Pal, al riu Cardemeller, sector 1.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha14 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SecciónGovern
GV20220916_11_29_05

Edicte

Edicte del 14-9-2022 pel qual se sotmet a informació pública el projecte número 0045/2020, relatiu a les obres de protecció del corrent d' arrossegalls de Pal, al riu Cardemeller, sector 1.

S' anuncia que el projecte núm. 0045/2020, intitulat ' Obres de protecció del corrent d' arrossegalls de Pal, al riu Cardemeller. Sector 1' , se sotmet a informació pública a partir de la data de publicació d' aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra i fins al dia 19 d' octubre del 2022.

Les persones interessades podran consultar la documentació del dit projecte a les dependències del Ministeri de Territori i Habitatge, edifici Prat del Rull, carrer del Prat del Rull, 7, despatx 6.8, d'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR