Edicte del 16-1-2024 pel qual es publica el calendari fiscal per l’any 2024.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
QMH_2024_01_26_08_23_32

Edicte del 16-1-2024 pel qual es publica el calendari fiscal per l’any 2024.

Per acord de Consell de Comú de data 16 de gener de 2024, el Comú de la Massana ha aprovat el calendari fiscal per l’any 2024, segons el detall següent:

Data Emissió

Fi període voluntari

Impost tradicional del Foc i lloc

06/03/2024

06/04/2024

Taxa d’higiene i enllumenat persones censades al Comú

06/03/2024

06/04/2024

Impost sobre els rendiments arrendatari

02/05/2024

02/06/2024

Guals i reserves especials

02/05/2024

02/06/2024

Impost sobre la propietat immobiliària

05/06/2024

05/07/2024

Taxa d’higiene i enllumenat titulars segones residències

05/06/2024

05/07/2024

Impost de radicació activitats comercials, empresarials i professionals

04/09/2024

04/10/2024

Taxa d’higiene i enllumenat titulars de radicació activitats comercials, empresarials i professionals

04/09/2024

04/10/2024

Rètols indicadors, identificadors i publicitaris

04/09/2024

04/10/2024

Taxa per la prestació de serveis i equipaments pels gossos de companyia

30/10/2024

30/11/2024

Tot el que es fa públic per a coneixement general.

La Massana, 16 de gener de 2024

Vist i plau,
La cònsol major
Eva Sansa Jordan

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR