Edicte del 19-9-2022 pel qual es convoca la realització de la primera pública subhasta de la unitat 234 consistent en el pis 1r. P, del bloc B de l' edifici Areny, situat a la Ctra. General núm. 5 d' Arinsal, a La Massana.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha19 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SAIGS20220919_11_58_44

Edicte

Edicte del 19-9-2022 pel qual es convoca la realització de la primera pública subhasta de la unitat 234 consistent en el pis 1r. P, del bloc B de l' edifici Areny, situat a la Ctra. General núm. 5 d' Arinsal, a La Massana.

Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol núm- 15 4t. 6a. Ed. Occesa d' Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del codi de procediment civil, modificada per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig.

A sol·licitud de la societat Andorra banc agrícola Reig, SA, havent designat com a domicili a efectes de notificació aquest despatx professional,

Obrant en execució de l' aute, dictat per l' Hble. Sr. Batlle David Moynat Rossell, el 18 de febrer de 2022 en el marc de la causa executòries antigues 6100568/1994,

Faig saber que la primera pública subhasta dels béns referits a continuació tindrà lloc a la Seu de la Justícia, situada al C/ Baixada del Molí núm. 2-4 d' Andorra la Vella, el proper dia 11 d' octubre de 2022, a les 17' 00 hores:

- Unitat immobiliària número 234: apartament planta primera, porta P, d' una superficie de 70,80 m2 aproximadament, de l' edifici Areny, Bloc B, ubicat a la Ctra. General núm. 5 d' Arinsal, parròquia de La Massana.

El planejament aplicable dels béns en qüestió és el Pla d' Ordenació i Urbanisme Parroquial de La Massana, i, la parcel·la de terreny sobre la qual està bastit l' edifici que conté la unitat immobiliària referenciada es troba situada en sòl urbà consolidat, zona d' eixample urbà formant part de la unitat d' actuació A-06. La parcel·la no precisa de desenvolupament mitjançant planejament derivat (pla parcial o pla especial). Les persones interessades poden adreçar-se al meu despatx professional, on resta a la seva disposició la consulta del corresponent certificat urbanístic lliurat per l' Hble. Comú de La Massana, amb les restants dades d' interès.

Segons en resulta del peritatge efectuat, per Taxacions i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR