Edicte del 19-9-2022 pel qual s' anuncia la realització de la primera pública subhasta del vehicle turisme 4x4, marca Mitsubishi, model Pajero Turbo D, matrícula D5772.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha19 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SAIGS20220918_22_25_07

Edicte

Edicte del 19-9-2022 pel qual s' anuncia la realització de la primera pública subhasta del vehicle turisme 4x4, marca Mitsubishi, model Pajero Turbo D, matrícula D5772.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener, núm. 11, edifici Eland Unió 5è-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, i per la Llei 20/2022, del 9 de juny.

A sol·licitud de la societat Banca Privada d' Andorra, SAU, havent designat com a domicili a efectes de notificació aquest despatx professional.

Faig saber que, obrant en execució de l' Aute dictat el 9 de juny del 2022, en el marc de la causa tramitada pel procediment d' Executòries antigues: 1100429/2006, pel qual se' m deleguen els actes materials de la subhasta, he acordat l' alienació i venda en primera pública subhasta del següent vehicle, d' acord amb el detall i condicions següents:

Descripció del bé

Tipologia: vehicle turisme 4x4 marca Mitsubishi, model Pajero Turbo D, matrícula D5772.

Situació: actualment dipositat en un aparcament situat a la parròquia d' Escaldes-Engordany.

Informació de la subhasta

Número de subhasta: primera

Valoració del vehicle: cinc-cents euros (500,00.-' ), segons en resulta del peritatge realitzat, per AGS, SL, el 10 d' agost del 2022. Aquesta valoració es troba a disposició de qualsevol persona interessada al despatx professional del saig responsable de la subhasta.

Tipus de sortida: el preu de sortida del vehicle referit serà de quatre-cents cinquanta euros (450,00.-' ) corresponent al 90% del valor de taxació.

El bé subhastat s' adjudicarà al licitador més dient d' entre els què hi concorrin.

S' adverteix als interessats que el bé que es pretén subhastar es troba embargat en el marc del present procediment. No obstant això, una volta l' adjudicatari satisfaci la totalitat del preu d' adquisició i se li notifiqui l' Aute d' adjudicació definitiva se sol·licitarà l' aixecament de les mesures d' embargament.

Altrament s' informa als interessats que el vehicle en qüestió presenta un deute vers el Govern d' Andorra, corresponent a les taxes de vehicles pendents, per import de quatre-cents sis euros amb seixanta-quatre cèntims (406,64 ' ), segons acredita el certificat de deute tributari emès, l' 1 de setembre del 2022.

Saig...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR