Edicte del 2-12-2021 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Antonio Ba'on Arnedo i Mònica Sanchez Fernandez.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Fecha02 Diciembre 2021
Número de Gaceta129
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
9 de desembre del 2021
Núm. 129
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 2-12-2021 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els
Srs. Antonio Bañon Arnedo i Mònica Sanchez Fernandez.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Escaldes-Engordany, entre:
Antonio Bañon Arnedo, ll d’Antonio i de María Antonia, solter, nascut a Almansa, Albacete, Espanya, el dia
11 de setembre de 1976, de nacionalitat andorrana, amb NIP núm. 0049541, resident a Escaldes-Engordany,
amb domicili a l’avinguda Esteve Albert, 11, edici Illa IX, escala B, 5-4, i,
Mònica Sanchez Fernandez, lla de José i d’Asunción, soltera, nascuda a Terrassa, Barcelona, Espanya, el dia
17 de novembre de 1971, de nacionalitat espanyola, amb DNI núm. 45465369G, resident a Escaldes-En-
gordany, amb domicili a l’avinguda Esteve Albert, 11, edici Illa IX, escala B, 5-4.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 2 de desembre de 2021
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-07
14:45:20

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR