Edicte de 2-8-2021, pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets de diverses persones, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern ' Departament de Policia.

Fecha de publicación04 Ago 2021
SAIGF20210802_10_50_04

Edicte

Edicte de 2-8-2021, pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets de diverses persones, en el marc d' execucions instades per M.I. Govern ' Departament de Policia.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional situat al carrer Pau Casals, núm. 8, edifici Cornella II, 2n pis, despatx núm. 2, de la Parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016 i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de M.I Govern d' Andorra ' Departament de Policia, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de les sancions imposades pel Departament de Policia per la comissió de diferents infraccions que es relacionen i detallen en el llistat que es publica a continuació.

I, atenent el fet què, en el termini concedit a l' efecte, no han satisfet respectivament els imports íntegres establerts en els respectius acords d' embargament del saig; en mèrits del què preveu l' article 39 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril,

Faig saber

Que el 2 d' agost del 2021, mitjançant aquest edicte, notifico que he acordat

L' embargament sobre els béns i drets de les persones físiques i/o jurídiques que es relacionen a continuació:

Identificació de la persona embargada

Import objecte d' embargament*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió de l' acord d' embargament

Núm. expedient saig

Suarez Lacerda, Ruben Dartagnan

282,98 '

La sanció núm. 248797, imposada en data 15 de maig de 2020 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 15 de maig de 2020.

2/8/2021

EX-AD/21-003322-G

Ruiz Vinuela, German

402,47 '

La sanció núm. 246325, imposada en data 28 d' agost de 2020 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 28 d' agost de 2020.

2/8/2021

EX-AD/21-003231-G

Roca Ruiz, Adrià

127,84 '

La sanció núm. 250286, imposada en data 22 de setembre de 2020 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 22 de setembre de 2020.

8/7/2021

EX-AD/21-003252-G

Ruiz Pacheco, Maria Soledad

167,67 '

La sanció núm. 588270, imposada en data 8 de novembre de 2019 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 25 de febrer de 2020.

8/7/2021

EX-AD/21-002087-G

Sanchez Jimenez, Gilbert

64,12 '

La sanció núm. 588285, imposada en data 8 de novembre de 2019 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 25 de febrer de 2020.

8/7/2021

EX-AD/21-002017-G

Pereira Garcia, Joao Miguel

207,50 '

La sanció núm. 250802, imposada en data 4 de juny de 2020 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 4 de juny de 2020.

8/7/2021

EX-AD/21-003287-G

Rubio Rubio, Domenech

41,55 '

La sanció núm. 588267, imposada en data 12 de novembre de 2019 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 25 de febrer de 2020.

8/7/2021

EX-AD/21-002090-G

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR