Edicte del 20-12-2021 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Gastón Arturo Castro i María José Funes.

Fecha20 Diciembre 2021
Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
29 de desembre del 2021
Núm. 141
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 20-12-2021 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els
Srs. Gastón Arturo Castro i María José Funes.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Canillo, entre:
Gastón Arturo Castro, ll de Mario Arturo i de Silvia Inés, solter, nascut a Mendoza, Argentina, el dia 2 d’agost
de 1975, de nacionalitat argentina, amb passaport núm. AAB334648, resident a Guaymallén, Mendoza,
Argentina, amb domicili al carrer España, 4930, Alta 4, Villa Nueva, i,
María José Funes, lla d’Esteban Narciso i de Josefa Edith, soltera, nascuda a Santa Rosa, La Pampa, Argen-
tina, el dia 18 de desembre de 1978, de nacionalitat argentina, amb passaport núm. AAE288723, resident
a Canillo, amb domicili a la carretera General II, edici Les Moles, bloc B, 4-3.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 20 de desembre de 2021
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-28
11:15:34

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR