Edicte de 21-11-2022 pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix al pagament a la Sra. Sonia Veronique Roziere.

Fecha de publicación23 Noviembre 2022
Fecha21 Noviembre 2022
Número de Gaceta137
SecciónSaig
SAIGF20221121_11_39_19

Edicte

Edicte de 21-11-2022 pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix al pagament a la Sra. Sonia Veronique Roziere.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2on-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 del 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, i per la Llei 20/2022 del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014 del saig.

A sol·licitud de l' Hble. Comú d' Encamp, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

En execució de la resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació dels rebuts núm. 001188192/00 i 001193049/00, corresponents a foc i lloc 2021, resolució notificada per mitjà de notificació personal.

Faig saber:

Que, el 21 de novembre del 2022 mitjançant aquest edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 del 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, i per la Llei 20/2022 del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014 del saig notifico que

Requereixo expressament a la Sra. Sonia Veronique Roziere, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar des de la publicació d' aquest edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l' import de dos-cents tres euros amb seixanta-cinc cèntims (203,65 ' )*, quantitat que és objecte de la present execució referenciada amb el número d' expedient EX-AD/22-009712-G, corresponent a:

Concepte

Import

- Rebut núm. 001193049/00

- Rebut núm. 001188192/00

- Costes d' execució

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR