Edicte del 21-11-2022 pel qual es fa pública la llista provisional de persones participants en una oferta pública d' habitatge de protecció pública.

Fecha de publicación23 Noviembre 2022
Fecha21 Noviembre 2022
Número de Gaceta137
SecciónAltres organismes oficials
INH20221121_11_13_26

Edicte

Edicte del 21-11-2022 pel qual es fa pública la llista provisional de persones participants en una oferta pública d' habitatge de protecció pública.

Vista la Llei 15/2021, del 17-6-2021, de creació de l' Institut Nacional de l' Habitatge;

Vist el Decret 265/2022, del 22-6-2022, d' aprovació del Reglament dels requisits d' accés i el procediment d' adjudicació dels habitatges de protecció pública i de creació del Registre de sol·licitants dels habitatges de protecció pública;

Vist l' edicte del 17/10/2022 pel qual es fa públic l' acord del Comitè Director de l' Institut Nacional de l' Habitatge que aprova una oferta pública d' habitatge de protecció pública;

Es fa pública la llista provisional de persones participants, prevista a l' article 11.4 del Decret 265/2022, en el procés d' adjudicació d' habitatges de protecció pública acordat pel Comitè Director de l' Institut Nacional de l' Habitatge i fet públic en l' edicte mencionat al paràgraf anterior:

000441-L

003292-M

005390-W

008019-J

008295-C

017545-Y

019578-V

026769-B

033627-L

037503-P

040811-A

041651-Z

044838-Z

045439-A

052684-D

052851-C

075499-P

100504-R

100568-B

136997-T

139318-W

146888-H

146998-H

149580-A

151255-S

151334-K

152883-V

158321-N

162756-L

169274-A

176811-N

186405-H

190914-E

193172-L

193777-Y

198603-X

208825-K

219345-L

222306-X

223632-K

225082-X

225336-F

240085-H

243929-S

247330-M

248818-L

251125-G

258293-K

265662-A

280534-R

336613-S

340038-M

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 21 de novembre del 2022.

Josep M Pla Maronda
Director
Institut Nacional de l' Habitatge

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR