Edicte del 21-9-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha21 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónGovern
GB20220922_15_11_10

Edicte

Edicte del 21-9-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables.

1. Objecte: adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables corresponents a la sessió del Govern del 21-9-2022

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Oficina de l' Energia i del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

b) Data de l' acord del Govern: 21-9-2022

3. Legislació aplicable: Llei 21/2013, del 10 d' octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables; Llei 15/2020, del 26 de novembre, de mesures urgents en matèria d' arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu, i Reglament regulador del programa d' ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús d' energies renovables, del 19 de febrer del 2020

4. Edicte de la convocatòria: BOPA núm. 59, any 2022, de data 11-5-2022

5. Dades de l' adjudicació

Nom del beneficiari

Número de la sol·licitud

Import de la subvenció

Import de la bonificació

Import total

Import del préstec

Finalitat de l' ajut

Lluís Su'rez Planell i Míriam Elias Gonz'lez

9495217

8.944,00 '

8.944,00 '

Millora de l' eficiència energètica, implantació d' energies renovables

Núria Rio Mirat i Carles Miquel Quintela Gaspar

9495882

2.206,73 '

2.206,73 '

Millora de l' eficiència energètica

Josep Maria Felipó Aixàs

9495897

2.256,42 '

2.256,42 '

Millora de l' eficiència energètica

Enric Castellet Pifarré i Ginesa Garcia Contraras

9495902

4.070,78 '

4.070,78 '

Millora de l' eficiència energètica

Marta Jiménez Pascuet i Guillaume Philippe Burguez

9495907

0 '

0 '

Millora de l' eficiència energètica

Robert Vílches Gómez i Carmen Segura García

9495911

704,37 '

704,37 '

Millora de l' eficiència energètica

Eduard S'nchez Castrillo

9495918

4.524,97 '

4.524,97 '

Millora de l' eficiència energètica

Jaume Pol Pedrós i Raquel Roca Palma

9496553

2.808,00 '

2.808,00 '

Implantació d' energies renovables

Namagar, SLU

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR