Edicte del 22-1-2024 per procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge/essa especialista en medicina familiar i comunitària adscrita al Servei d’Especialitats de Medicina del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
SAAS_2024_01_22_15_56_25

Edicte del 22-1-2024 per procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge/essa especialista en medicina familiar i comunitària adscrita al Servei d’Especialitats de Medicina del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

En la sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de data 17 de juliol de 2023 s’ha acordat procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge/essa especialista en medicina familiar i comunitària adscrita al Servei d’Especialitats de Medicina del SAAS, a quin efecte es convoca un procés de selecció per proveir aquesta plaça.

Els requisits per poder optar al procés de selecció són:

- Títol de l’especialitat en medicina familiar i comunitària via MIR, Diplôme d’Études Spécialisées (DES) o equivalent.

- Acreditar experiència en l’àmbit assistencial com a especialista en medicina familiar i comunitària.

- Autorització per a l’exercici de la professió al Principat d’Andorra.

Es valorarà:

Experiència demostrable:

- Experiència i/o coneixements en les funcions pròpies de l’especialitat.

- Experiència en l’àmbit assistencial en els següents camps:

- Atenció hospitalària i domiciliària a pacient pal·liatiu complex

- Hospitalització a Domicili

Competències:

- Compromís amb el SAAS

- Flexibilitat i adaptació

- Orientació al servei

- Treball en equip

- Gestió de situacions difícils

- Impacte i influència

- Lideratge i gestió de la diversitat

- Presa de decisions

Formació:

- La formació i capacitats adquirides en cursos que siguin d’interès per a la plaça a cobrir.

- Formació en cures pal·liatives i hospitalització domiciliària.

Nacionalitat preferentment andorrana.

Condicions laborals de l’oferta:

- Contracte indefinit.

- Jornada per còmput anyal de 1.776 hores/any

- Salari base d’acord amb l’annex I del Conveni Col·lectiu del SAAS.

- Formació continuada.

Presentació de candidatures:

Les persones interessades a presentar la seva candidatura a aquest procés de selecció, dins del termini màxim de 15 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, han d’enviar un correu electrònic a seleccio@saas.ad, indicant a l’assumpte, la referència “Edicte – plaça vacant nova creació de metge/essa especialista en medicina familiar i comunitària” i adjuntant al mateix la documentació que es detalla a continuació:

• carta de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR