Edicte del 22-11-2021 per procedir a la cobertura de tres places dintre de la plantilla orgànica del SAAS d' administratiu/iva a jornada completa i una plaça d' administratiu/iva a jornada parcial adscrites a la Direcció Assistencial del SAAS.

Fecha de publicación24 Noviembre 2021
SAAS20211122_09_29_35

Edicte

Edicte del 22-11-2021 per procedir a la cobertura de tres places dintre de la plantilla orgànica del SAAS d' administratiu/iva a jornada completa i una plaça d' administratiu/iva a jornada parcial adscrites a la Direcció Assistencial del SAAS.

En la sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d' Atenció Sanitària de data 22 de juny de 2021 i 4 de novembre de 2021 s' ha acordat procedir a la cobertura de tres places dintre de la plantilla orgànica del SAAS d' administratiu/iva a jornada completa i una plaça d' administratiu/iva a jornada parcial adscrites a la Direcció Assistencial del Servei Andorrà d' Atenció Sanitària.

Els requisits per poder optar al procés de selecció són:

- Formació en Cicle Formatiu de Grau Superior en administració o equivalent.

- Experiència mínima d' un any en lloc similar.

- Certificació del nivell de català.

- Coneixement d' altres idiomes.

- Disponibilitat horària.

Es valorarà:.

Experiència demostrable:

- Experiència en l' àmbit sanitari.

- Coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l' entorn assistencial.

Competències:

- Alta capacitat de relació interpersonal i tracte amb el públic.

- Capacitat de treball en equip.

- Capacitat resolutiva.

- Capacitat d' organització i gestió.

- Alta capacitat de tolerància en situacions d' estrès.

Formació:

" Formació continuada pròpia del lloc de treball.

Nacionalitat preferentment andorrana.

Les funcions principals seran:

- Execució dels processos administratius propis del servei.

- Atenció directa als usuaris interns i externs.

- Realització de tasques administratives derivades de la gestió assistencial.

Condicions laborals de l' oferta:

- Contracte indefinit.

- Jornada completa de 1776 hores/any i jornada parcial de 1541,12h/any.

- Retribució bruta anyal...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR