Edicte del 22-12-2021 pel qual es fa pública l' adjudicació per implementar l' impost sobre les estades en allotjaments turístics (DSI-180-0025-2021).

Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Fecha22 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
GE20211223_13_32_18

Edicte

Edicte del 22-12-2021 pel qual es fa pública l' adjudicació per implementar l' impost sobre les estades en allotjaments turístics (DSI-180-0025-2021).

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Departament de Sistemes d' Informació

b) Data de l' acord del Govern: 22-12-2021

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: DXC Technology Spain, SAU

b) Denominació del treball: Serveis per implementar l' impost sobre les estades en allotjaments turístics en el sistema de gestió tributària del Govern

c) Localització: Departament de Sistemes d' Informació

d) Preu cert (amb impostos inclosos): 221.896,49 '

e) Partida pressupostària: 960-962-PROJ.0005-64050

f) Termini d' execució: la durada del contracte és de fins a cinc mesos des de la data de la signatura. En qualsevol cas, la data exigida de finalització màxima és el 31 de desembre del 2022

g) Forma d' adjudicació: concurs internacional

h) Procediment: obert

i) Modalitat de la contractació: urgent

j) Edicte de la licitació: BOPA núm. 120, any 2021, de data 17-11-2021

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR