Edicte del 22-12-2021 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva de la implementació del programari eMuseumPlus, per crear un portal per a la difusió en línia de l' inventari dels béns culturals mobles.

Fecha22 Diciembre 2021
Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
GE20211223_13_17_56

Edicte

Edicte del 22-12-2021 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva de la implementació del programari eMuseumPlus, per crear un portal per a la difusió en línia de l' inventari dels béns culturals mobles.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri de Cultura i Esports

b) Data de l' acord del Govern: 22-12-2021

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: Zetcom Informatikdienstleistungs AG

b) Denominació del treball: implementació del programari eMuseumPlus, per crear un portal per a la difusió en línia de l' inventari dels béns culturals mobles

c) Localització: Principat d' Andorra

d) Preu cert: 15.492,13 ' (impostos inclosos) pel programari i 250 ' mensuals per a l' allotjament.

e) Partida pressupostària: 920-921-Proj.0025-64050 i 20600

f) Termini d' execució: per a la implementació de l' aplicació sis mesos a comptar de la tramesa dels continguts. Per a l' allotjament i el manteniment, des de la data d' activació del web fins al 31 de desembre del 2022, renovable anyalment amb l' acord previ del Govern fins a una durada màxima de sis anys des de l' inici de la prestació

g) Forma d' adjudicació: contractació directa

h) Modalitat de la contractació: ordinària

i) Legislació aplicable: article 54.2, apartat f, de la Llei de Contractació Pública, modificat per la disposició final tercera de la Llei 18/2019, del 15 de febrer...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR