Edicte del 22-3-2023 pel qual es fa pública l' adjudicació de la contractació dels serveis de publicitat del vot per correu de les eleccions generals del 2023.

Fecha de publicación29 Marzo 2023
Fecha22 Marzo 2023
Número de Gaceta43
SecciónGovern
GE20230324_10_13_46

Edicte

Edicte del 22-3-2023 pel qual es fa pública l' adjudicació de la contractació dels serveis de publicitat del vot per correu de les eleccions generals del 2023.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Secretaria General

b) Data de l' acord del Govern: 22-3-2023

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari:

Mitjà

Import amb IGI inclòs

Diari d' Andorra

2.124,49 '

Periòdic d' Andorra

1.086,80 '

Bon Dia

627,00 '

Fòrum

783,75 '

Andorra Difusió

296,86 '

Ser Andorra

72,11 '

Poble Andorrà

1.149,29 '

ARA.ad

966,52 '

Altaveu

1.191,30 '

b) Denominació del treball: Contractació dels serveis de publicitat del vot per correu de les eleccions generals del 2023

c) Localització: Principat d' Andorra

d) Preu cert: 8.298,12 ' (impostos indirectes inclosos)

e) Partida pressupostària: 00110120120-PR0103-D/22670/016001

f) Termini d' execució: del 13 de febrer del 2023 al 27 de febrer del 2023

g) Forma d' adjudicació: contractació directa

h) Modalitat de contractació: ordinària

i) Legislació aplicable: article 45.10.b de la Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs administratiu davant del Govern en el termini d' un mes a comptar de la data de la notificació de l' acte objecte de recurs.

D' acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l' Administració, la interposició de recurs no suspèn l' execució de l' acte impugnat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 22 de març del 2023

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern en funcions

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR