Edicte del 22-3-2023 pel qual es fa pública la modificació del contracte relatiu a l' eina Jira/Atlassian, del concurs DSI-180-0002-2021.

Fecha de publicación29 Marzo 2023
Fecha22 Marzo 2023
Número de Gaceta43
SecciónGovern
GE20230324_10_11_40

Edicte

Edicte del 22-3-2023 pel qual es fa pública la modificació del contracte relatiu a l' eina Jira/Atlassian, del concurs DSI-180-0002-2021.

1. Objecte: ampliació de contracte

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Departament de Sistemes d' Informació

b) Data de l' acord del Govern: 22-3-2023

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: Sigma EQT Serveis, SL

b) Denominació del treball: Regularització del preu d' actualitzacions (upgrades) de connectors (plug-ins) i productes Jira/Atlassian contractats entre l' octubre del 2021 i l' octubre del 2022 i contractació de jornades tècniques

c) Localització: Departament de Sistemes d' Informació

d) Preu cert de la regularització: 8.885,94 ' , pel que fa a les actualitzacions (upgrades), i un preu per jornada de 397,10 ' , impostos inclosos

e) Partida pressupostària: 00195960961-PR0284-64050

f) Legislació aplicable: articles 25 i 31 de la Llei de contractació pública, relatius als contractes d' obra però aplicables per analogia al contracte de referència, d' acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 5/2008, del 15 de maig, d' acompanyament del Projecte de llei del pressupost del 2008, sobre les noves formes de contractació i finançament d' obres públiques

4. Edicte d' adjudicació del contracte principal: BOPA núm. 48, any 2021, de data 28-4-2021

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR