Edicte del 22-6-2022 pel qual es convoca un concurs per adquirir una solució de gestió financera i de nòmines per a entitats relacionades amb el Govern (DSI-0007-2022).

Fecha de publicación29 Junio 2022
Fecha22 Junio 2022
GC20220623_16_29_49

Edicte

Edicte del 22-6-2022 pel qual es convoca un concurs per adquirir una solució de gestió financera i de nòmines per a entitats relacionades amb el Govern (DSI-0007-2022).

1. Objecte: licitació

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Govern d' Andorra

b) Data de l' acord del Govern: 22-6-2022

c) Organisme que gestiona l' expedient: Departament de Sistemes d' Informació

3. Projecte

a) Denominació: Adquisició d' una solució de gestió financera i de nòmines per a entitats relacionades amb el Govern

b) Localització: Departament de Sistemes d' Informació

c) Número de plec de bases: DSI-0007-2022

4. Característiques del contracte

a) Forma d' adjudicació: concurs nacional

b) Procediment: obert

c) Modalitat de la contractació: urgent

5. Documentació reguladora

a) Recollida: la documentació es pot descarregar als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad, o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern

b) Informació complementària: Departament de Sistemes d' Informació (pressupost_informatica@govern.ad)

6. Lliurament de les ofertes

a) Modalitat: en sobres tancats

b) Lloc: Servei de Tràmits del Govern

c) Data límit de presentació: 14-7-2022, en horari d' atenció al públic

7. Obertura de les ofertes

a) Lloc: obertura telemàtica. S' enviarà l' enllaç a les persones que hagin presentat una...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR