Edicte del 22-6-2022 pel qual es convoca un concurs per contractar el desenvolupament d' evolucions en els sistemes de tributs, ajuts i història social del Govern (DSI-0009-2022).

Fecha de publicación29 Junio 2022
Fecha22 Junio 2022
SecciónGovern
GC20220623_16_28_41

Edicte

Edicte del 22-6-2022 pel qual es convoca un concurs per contractar el desenvolupament d' evolucions en els sistemes de tributs, ajuts i història social del Govern (DSI-0009-2022).

1. Objecte: licitació

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Govern d' Andorra

b) Data de l' acord del Govern: 22-6-2022

c) Organisme que gestiona l' expedient: Departament de Sistemes d' Informació

3. Projecte

a) Denominació: Contractació del desenvolupament d' evolucions en els sistemes de tributs, ajuts i història social del Govern

b) Localització: Departament de Sistemes d' Informació

c) Número de plec de bases: DSI-0009-2022

4. Característiques del contracte

a) Forma d' adjudicació: concurs internacional

b) Procediment: obert

c) Modalitat de la contractació: urgent

5. Documentació reguladora

a) Recollida: la documentació es pot descarregar als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad, o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern

b) Informació complementària: Departament de Sistemes d' Informació (pressupost_informatica@govern.ad)

6. Lliurament de les ofertes

a) Modalitat: en sobres tancats

b) Lloc: Servei de Tràmits del Govern

c) Data límit de presentació: 21-7-2022, en horari d' atenció al públic

7. Obertura de les ofertes

a) Lloc: obertura telemàtica. S' enviarà l' enllaç a les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR