Edicte del 22-6-2022 pel qual es fa públic l' acord d' indemnització per la prestació efectivament realitzada en concepte de despeses dels treballs de desenvolupament de rutes aèries de l' aeroport d' Andorra-la Seu d' Urgell.

Fecha de publicación29 Junio 2022
Fecha22 Junio 2022
GE20220623_11_40_59

Edicte

Edicte del 22-6-2022 pel qual es fa públic l' acord d' indemnització per la prestació efectivament realitzada en concepte de despeses dels treballs de desenvolupament de rutes aèries de l' aeroport d' Andorra-la Seu d' Urgell.

1. Objecte: acord d' indemnització

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri de Presidència, Economia i Empresa

b) Data de l' acord del Govern: 22-6-2022

3. Dades de l' expedient

a) Identitat de l' adjudicatari: Empresa Familiar Andorrana

b) Denominació: Acord d' indemnització per la prestació efectivament realitzada en concepte dels estudis de mercat de futures connexions aèries des de l' aeroport d' Andorra-la Seu d' Urgell, efectuats per The Route Hunters

c) Localització: Andorra

d) Preu cert: 29.608,33 euros

e) Partida pressupostària: 00115155155 ' D/22760/041101 ' PR0203

f) Termini d' execució: any 2021

4. Legislació aplicable: Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre del 1996, i les seves modificacions posteriors, i article 36.6 del Reglament regulador de la Intervenció General i de l' exercici del control pressupostari, del 3 d' abril del 2019

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR