Edicte del 22-6-2022 pel qual es fa públic l' ajut a la cinematografia atorgat per al 2022.

Fecha de publicación29 Junio 2022
Fecha22 Junio 2022
GB20220623_15_46_58

Edicte

Edicte del 22-6-2022 pel qual es fa públic l' ajut a la cinematografia atorgat per al 2022.

1. Objecte: adjudicació de l' ajut a la cinematografia per al 2022.

2. Entitat adjudicadora: Departament de Promoció Cultural, del Ministeri de Cultura i Esports.

3. Legislació aplicable: reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques, de 12-7-2000.

4. Edicte de convocatòria: BOPA núm. 48 del 20-4-2022.

5. Període pel qual s' atorguen: any 2022.

6. Data de l' acord de Govern: 22-6-2022.

7. Dades de l' adjudicació

a) Projecte, identitat de l' adjudicatari i import de la subvenció: ' A l' estil Nagyrev' , de l' empresa productora Red Nose, SL.

b) Partida pressupostària: 00190900900-PR0074-D/48220/082004.

c) Preu cert: 100.000 euros

d) Forma d' adjudicació: convocatòria pública.

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR