Edicte del 22-6-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables.

Fecha22 Junio 2022
Fecha de publicación29 Junio 2022
GB20220623_14_31_57

Edicte

Edicte del 22-6-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables.

1. Objecte: adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables corresponents a la sessió del Govern del 22-6-2022

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Oficina de l' Energia i del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

b) Data de l' acord del Govern: 22-6-2022

3. Legislació aplicable: Llei 21/2013, del 10 d' octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables; Llei 15/2020, del 26 de novembre, de mesures urgents en matèria d' arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu, i Reglament regulador del programa d' ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús d' energies renovables, del 19 de febrer del 2020

4. Edicte de la convocatòria: BOPA núm. 46, any 2022, de data 13-4-2022

5. Dades de l' adjudicació

Nom del beneficiari

Número de la sol·licitud

Import de la subvenció

Import de la bonificació

Import total

Import del préstec

Finalitat de l' ajut

Antoni Torres Vidal

9290799

2.209,76 '

500 '

2.709,76 '

Millora de l' eficiència energètica, millora de l' embelliment

Esteban Fuentes Justicia i Purificació S'nchez Martínez

9326884

248,65 '

248,65 '

Satisfacció d' honoraris i tributs, millora de l' eficiència energètica

Alfonso Le Monnier Forga

9347588

1.677,95 '

1.677,95 '

16.779,46 '

Millora de l' eficiència energètica

Francesc Cot Guillen i Mari Paz Fajarnes Longan

9347605

217,74 '

217,74 '

Millora de l' eficiència energètica

Fundació Privada Clara Rabassa

9347634

20.000,00 '

20.000,00 '

Implantació d' energies renovables

Corina Pacino Riba i Joan Pacino Riba

9383001

10.415,87 '

10.415,87 '

Satisfacció d' honoraris i tributs, millora de l' eficiència energètica

Vanessa Teruel Ortega

9383613

817,83 '

817,83 '

Millora de l' eficiència energètica

Juan Alonso Hern'ndez

9384224

23.333,36 '

23.333,36 '

Millora de la seguretat industrial, millora de l' eficiència energètica, implantació d' energies renovables

Albert Casal Duró

9386832

17.864,54 '

17.864,54 '

Implantació d' energies renovables

Suma Patrimonis SLU

9387784

4.000,00 '

4.000,00 '

Implantació d' energies renovables

Isidre Casal Dalmases i Maria Dolors Casal Dalmases

9388338

5.374,07 '

5.374,07 '

Implantació d' energies renovables

Maria Creu Nadal Clua i Miquel Salvadó Nadal

9388396

4.542,70 '

4.542,70 '

Implantació d' energies renovables

Romà Llorens Millat

9391265

8.000,00 '

8.000,00 '

Implantació d' energies renovables

Elida Vidal Martí

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR