Edicte del 23-1-2023 pel qual s' adjudica la concessió de l' Heliport Nacional d' Andorra.

Fecha de publicación23 Enero 2023
Fecha23 Enero 2023
Número de Gaceta9
SecciónGovern
GE20230120_12_23_50

Edicte

Edicte del 23-1-2023 pel qual s' adjudica la concessió de l' Heliport Nacional d' Andorra.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Govern d' Andorra

b) Data de l' acord del Govern: 16-11-2022

c) Organisme que gestiona l' expedient: Ministeri de Presidència, Economia i Empresa

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: UTE formada per Heliand SAU i Helicòpters del Nord SL

b) Denominació del treball: Concessió de l' Heliport Nacional d' Andorra

c) Localització: la Caubella

d) Preu: un màxim de 7.627.034 ' en concepte d' aportació per compensar els resultats operacionals negatius, calculats anyalment durant els 30 anys de concessió. En cas de resultats positius, l' empresa abonarà un cànon del 10% en cas de no tenir pre clearance, i d' un 15% en cas de tenir pre clearance, de l' EBITDA calculat abans de l' aplicació del cànon

e) Forma d' adjudicació: concurs internacional

f) Procediment: obert

g) Modalitat de la contractació: ordinària

h) Partida pressupostària: 00115170173-D/47230/045401-PR0250

i) Termini d' execució: 30 anys des de la signatura del contracte

j) Edicte de licitació: BOPA núm. 110, any 2021, 20 d' octubre del 2021

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR