Edicte del 23-1-2023 pel qual s' anuncia la realització de la primera pública subhasta vehicle turisme 4x4, marca Land Rover, model Range Rover Sport 3.6 TD, matrícula K3454.

Fecha de publicación25 Enero 2023
Fecha23 Enero 2023
Número de Gaceta10
SecciónSaig
SAIGS20230122_20_52_36

Edicte

Edicte del 23-1-2023 pel qual s' anuncia la realització de la primera pública subhasta vehicle turisme 4x4, marca Land Rover, model Range Rover Sport 3.6 TD, matrícula K3454.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener, núm. 11, edifici Eland Unió 5è-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, i per la Llei 20/2022, del 9 de juny.

Faig saber que, obrant en el marc del procediment de cessació de pagaments 1000555/2019, de la fallida de les societats Assegurances Generals, SA, i Carlemany, SA, i de l' Aute dictat, el 24 d' octubre del 2022, es procedeix a la venda en primera pública subhasta del següent vehicle, d' acord amb el detall i condicions següents:

Descripció del bé

Tipologia: vehicle turisme 4x4, marca Land Rover, model Range Rover Sport 3.6 TD, matrícula K3454.

Situació: actualment dipositat en un aparcament situat a Andorra la Vella.

Informació de la subhasta

Número de subhasta: primera

Valoració del vehicle: dos mil euros (2.000,00.-' ), segons en resulta del peritatge realitzat per TAI Enginyeria, del 10 de gener del 2023. Aquesta valoració es troba a disposició de qualsevol persona interessada al despatx professional del saig responsable de la subhasta.

Tipus de sortida: el preu de sortida del vehicle referit serà de mil vuit-cents euros (1.800,00.-' ) corresponent al 90% del valor de taxació.

El bé subhastat s' adjudicarà al licitador més dient d' entre els què hi concorrin.

S' adverteix als interessats que el bé que es pretén subhastar es troba embargat en el marc del present procediment. No obstant això, una volta l' adjudicatari satisfaci la totalitat del preu d' adquisició i se li notifiqui l' Aute d' adjudicació definitiva se sol·licitarà l' aixecament de les mesures d' embargament.

Altrament s' informa als interessats que el vehicle en qüestió no presentava cap deute vers el Govern d' Andorra, corresponent a les taxes de vehicles, segons acredità el certificat de deute tributari emès, del 29 de desembre del 2022.

Saig que tramita l' expedient: Despatx professional de saig Xavier Granyó, situat al carrer del Fener, núm. 11, 5è-2a, d' Andorra la Vella, telèfon de contacte +376 765765

Lloc de celebració de la subhasta: Batllia d' Andorra ' Nova Seu de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR