Edicte del 23-1-2023 pel qual s' anuncia la realització de la tercera pública subhasta de diversos lots d' equipament, maquinària i utensilis que havien format part dels béns d' una carnisseria i xarcuteria.

Fecha de publicación25 Enero 2023
Fecha23 Enero 2023
Número de Gaceta10
SecciónSaig
SAIGS20230122_20_43_12

Edicte

Edicte del 23-1-2023 pel qual s' anuncia la realització de la tercera pública subhasta de diversos lots d' equipament, maquinària i utensilis que havien format part dels béns d' una carnisseria i xarcuteria.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener, núm. 11, edifici Eland Unió 5è-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, i per la Llei 20/2022, del 9 de juny.

Faig saber que, obrant en la meva qualitat d' administrador judicial de la cessació de pagaments i fallida de la societat Carnisseria i Xarcuteria Jordan, SLU, designat en mèrits de l' Aute dictat per l' Hble. Tribunal de Batlles, el 21 de juliol del 2022, en el marc de la causa núm. 7000091/2022, he acordat l' alienació i venda en tercera pública subhasta de diversos lots d' equipament, maquinària i utensilis, d' acord amb el detall i condicions següents:

Descripció del bé

Tipologia:

Lots, valoracions, tipus de sortida i imports a consignar:

Lot

Descripció

Unitats

Valoració en euros

Tipus de sortida

Dipòsit a efectuar

50%

15%

A

lot sencer (lot 1 a 38 inclosos)

39

17.570,00

8.785,00

1.317,75

1

Nevera vitrina 3,60 m

1

2.100,00

1.050,00

157,50

2

Nevera vitrina 1,07 m (Docriluc)

1

850,00

425,00

63,75

3

Exhibidora mural 2,54 m (Exkal)

1

1.900,00

950,00

142,50

4

Bàscula (Gram M4)

1

95,00

47,50

7,13

5

Bàscula (Mobba LC)

1

120,00

60,00

9,00

6

Serra elèctrica d' ossos

1

550,00

275,00

41,25

7

Segelladora film

1

85,00

42,50

6,38

8

Talladora d' embotits (Boston)

1

170,00

85,00

12,75

9

Màquina d' envas al buit (Inelvi)

1

720,00

360,00

54,00

10

Bàscula (Dina)

1

25,00

12,50

1,88

11

Caixa registradora (Sharp Era170)

1

15,00

7,50

1,13

12

Ganivets varis

1

30,00

15,00

2,25

13

Banc de treball petit 0,60 m x 0,40 m

1

125,00

62,50

9,38

14

Banc de treball gran 1,12 m x 0,81 m

1

220,00

110,00

16,50

15

Taula d' inoxidable (Franke) 1,00 m x 0,58 m

1

150,00

75,00

11,25

16

Taula porta forn 0,80 m x 0,64 m

1

200,00

100,00

15,00

17

Prestatgeria 2,51 m x 0,47 m

1

125,00

62,50

9,38

18

Prestatgeria 1,01 m x 0,40 m

1

50,00

25,00

3,75

19

Prestatge inoxidable (Discform) 0,60 m x 0,25 m

1

42,00

21,00

3,15

20

Prestatge inoxidable (Discform) 1,20 m x 0,24 m

1

58,00

29,00

4,35

21

Pica amb taula inoxidable (Discform) 1,20m x 0,70m

1

265,00

132,50

19,88

22

Taula de tall 1,10 m x 0,56 m

1

165,00

82,50

12,38

23

Taula inoxidable 2,00 m x 0,58 m

1

240,00

120,00

18,00

24

Màquina de picar (Braher P32-98)

1

740,00

370,00

55,50

25

Cambra frigorífica (Kide)

1

2.500,00

1.250,00

187,50

26

Prestatgeria inoxidable 0,85 m x 0,50 m

1

225,00

112,50

16,88

27

Sistema de renovació d' aire

1

1.500,00

750,00

112,50

28

Marmita industrial (Zanussi)

1

2.050,00

1.025,00

153,75

29

Prestatgeria 1,00 m x 0,64 m

2

100,00

50,00

7,50

30

Pastadora de carn picada (Dielta)

1

400,00

200,00

30,00

31

Pastadora de carn picada (Breveté S.G.D.G)

1

400,00

200,00

30,00

32

Màquina d' embotits

1

200,00

100,00

15,00

33

Màquina de picar (DRC 114M)

1

350,00

175,00

26,25

34

Bàscula (Gram K3)

1

150,00

75,00

11,25

35

Congelador 1,25 m x 0,63 m

1

260,00

130,00

19,50

36

Taula de treball 2,51 m x 1,21 m

1

100,00

50,00

7,50

37

Aigüera de dues piques 1,29 m x 0,69 m

1

280,00

140,00

21,00

38

Mola de taula

1

15,00

7,50

1,13

Informació de la subhasta

Número de subhasta: tercera

Valoració dels béns: les quantitats resulten de la valoració realitzada per TAI Enginyeria, el 5 d' octubre del 2022.

Tipus de sortida: el 50% del valor de taxació.

Import a consignar de forma prèvia a l' acte de subhasta: el 15% del tipus de sortida del lot o lots pels quals es pretén licitar, mitjançant transferència bancària o bé ingrés en efectiu al compte obert a l' entitat bancària Mora Banc Grup, SA, amb el número AD42 0007 0018 0001...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR