Edicte de 23-1-2024 pel qual es convoca un procés selectiu d’ingrés en tercera convocatòria externa per cobrir 9 places de monitors per l’Esplai de mitja jornada com a funcionaris.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
QMP_2024_01_24_11_34_44

Edicte de 23-1-2024 pel qual es convoca un procés selectiu d’ingrés en tercera convocatòria externa per cobrir 9 places de monitors per l’Esplai de mitja jornada com a funcionaris.

Per acord de Junta de Govern de data 27 de juliol de 2023 el Comú de la Massana va acordar que en cas que el procés selectiu d’ingrés en segona convocatòria no quedés cobert en la seva totalitat, de manera subsidiària es convoqui un procés selectiu d’ingrés en tercera convocatòria externa, d’acord el que disposa l’article 38 de l’Ordinació de la funció pública del Comú de La Massana, per a cobrir 9 places de monitors per l’Esplai de mitja jornada com a funcionaris.

Tota persona interessada a ocupar aquesta plaça s’ha d’adreçar al departament de Tràmits del Comú de La Massana per tal de conèixer les bases de la convocatòria i presentar la documentació corresponent.

El termini per la presentació de les sol·licituds finalitza a les 12h hores del dia 16 de febrer de 2024.

Tot el que es fa públic per a coneixement general.

La Massana, 23 de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR