Edicte del 23-11-2021 pel qual es fa pública l' adjudicació de la licitació per la contractació dels treballs d' adequació de dues superfícies industrials i del centre de transferència de la deixalleria.

Fecha de publicación24 Noviembre 2021
ALTRES ORGANISMES OFICIALS
1/1
www.bopa.ad
24 de novembre del 2021
Núm. 123
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 23-11-2021 pel qual es fa pública l’adjudicació de la licitació per la contractació dels treballs
d’adequació de dues superfícies industrials i del centre de transferència de la deixalleria.
1. Objecte: Adjudicació Denitiva
2. Òrgan contractant:
a) Identitat: Centre de Tractament de Residus d’Andorra, S.A.
b) Data de l’acord: 16 de novembre del 2021
3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: Construccions i Treballs Públics la Coma SL
b) Denominació de la licitació: licitació per la contractació dels treballs d’adequació de dues superfícies
industrials i del centre de transferència de la deixalleria.
c) Localització: Av. Sant Joan de Caselles, 1er pis, edici Grup Pirot, AD100 Canillo, Andorra
d) Preu cert: 134.842,28 €
e) Partida pressupostària: 227 Treballs realitzats per altres empreses
f) Termini d’execució: 15/02/2022
g) Forma d’adjudicació: Concurs
h) Procediment: Obert
i) Modalitat de contractació: ordinària
j) Edicte de licitació: BOPA número 109 del 20 d’octubre del 2021.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 23 de novembre del 2021.
Silvia Calvó Armengol
Presidenta del Consell d’Administració
Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
11-23
16:10:32

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR