Edicte del 23-3-2023 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració al Sr. Nils Jefferson Bouekou Mahania.

Fecha de publicación29 Marzo 2023
Fecha23 Marzo 2023
Número de Gaceta43
SecciónGovern
GF20230324_09_35_28

Edicte

Edicte del 23-3-2023 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració al Sr. Nils Jefferson Bouekou Mahania.

Es prega al Sr. Nils Jefferson Bouekou Mahania que es posi en contacte amb la Secretaria d' Estat d' Afers Financers Internacionals del Ministeri de Finances (+376) 875 752, a l' efecte de rebre una notificació en matèria d' intercanvi d' informació fiscal, en el termini de deu dies hàbils a partir de la data de publicació d' aquest edicte.

Si, un cop transcorregut el termini esmentat, la persona concernida no hagués contactat amb la Secretaria d' Estat d' Afers Financers Internacionals, la notificació s' entendrà com a practicada a tots els efectes legals des de l' endemà del venciment del termini assenyalat. En aquest cas, i de conformitat amb l' article 8 de la Llei 10/2017 del 25 de maig, d' intercanvi d' informació mitjançant sol·licitud prèvia i d' intercanvi d' informació espontani en matèria fiscal, en els deu dies hàbils posteriors a aquesta notificació podeu formular per escrit un recurs d' oposició davant d' aquesta Secretaria d' Estat d' Afers Financers...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR