Edicte del 23-6-2021 pel qual es fa pública l' atorgament d' una subvenció a l' Associació Velles Cases Andorranes per a la restauració d' un vehicle antic de la marca Fargo.

Fecha de publicación17 Noviembre 2021
GB20211115_11_20_17

Edicte

Edicte del 23-6-2021 pel qual es fa pública l' atorgament d' una subvenció a l' Associació Velles Cases Andorranes per a la restauració d' un vehicle antic de la marca Fargo.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri de Cultura i Esports

b) Data de l' acord del Govern: 23-6-2021

3. Legislació aplicable: article 18.2 de la Llei 18/2020, del 17 de desembre, del pressupost per a l' exercici del 2021, i Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències publiques.

4. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: Associació Velles Cases Andorranes

b) Localització: Principat d' Andorra

c) Preu cert: 10.000 '

d) Partida pressupostària: 920-920-Proj.00103-78229

e) Termini d' execució: any 2021

f) Forma d' adjudicació: contractació directa

g) Modalitat de la contractació: ordinari

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR