Edicte del 23-9-2022 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració al representant de la societat SP-Grup SLU.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha23 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónGovern
GF20220923_11_45_26

Edicte

Edicte del 23-9-2022 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració al representant de la societat SP-Grup SLU.

Es prega al representant de la societat SP-Grup SLU que es posi en contacte amb la Secretaria d' Estat d' Afers Financers Internacionals del Ministeri de Finances (+376) 875 752, a l' efecte de rebre una notificació en matèria d' intercanvi d' informació fiscal, en el termini de deu dies hàbils a partir de la data de publicació d' aquest edicte.

Si, un cop transcorregut el termini esmentat, la persona concernida no hagués contactat amb la Secretaria d' Estat d' Afers Financers Internacionals, la notificació s' entendrà com a practicada a tots els efectes legals des de l' endemà del venciment del termini assenyalat. En aquest cas, i de conformitat amb l' article 8 de la Llei 10/2017 del 25 de maig, d' intercanvi d' informació mitjançant sol·licitud prèvia i d' intercanvi d' informació espontani en matèria fiscal, en els deu dies hàbils posteriors a aquesta notificació podeu formular per escrit un recurs d' oposició davant d' aquesta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR