Edicte del 25-1-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de la contractació d’assistència tècnica als Cònsols en matèria urbanística i assessorament i suport en la Comissió Tècnica d’Urbanisme.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
SecciónServeis
QSE_2024_01_26_12_49_26

Edicte del 25-1-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de la contractació d’assistència tècnica als Cònsols en matèria urbanística i assessorament i suport en la Comissió Tècnica d’Urbanisme.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Cònsols

b) Data de l’acord de la Junta de Govern: 25 de gener del 2024

3. Dades de l’adjudicació

a) Identitat de l’adjudicatari: Enric Dilme Bejarano

b) Denominació del treball: assistència tècnica als Cònsols en matèria urbanística i assessorament i suport en la Comissió Tècnica d’Urbanisme

c) Localització: Sant Julià de Lòria

d) Import: 3.627,94 euros mensuals (IGI inclòs)

e) Partida pressupostària: 200-15100-22760

f) Termini d’execució: fins el cessament del mandat

g) Forma d’adjudicació: contractació directa

h) Modalitat de la contractació: ordinària

4. Legislació aplicable: article 30.1.g de la Llei de contractació pública

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, 25 de gener del 2024

Cerni Cairat Perrigault
Cònsol major

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR