Edicte del 25-1-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de la contractació dels serveis d’assessorament jurídic i assistència tècnica.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
SecciónServeis
QSE_2024_01_26_12_48_36

Edicte del 25-1-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de la contractació dels serveis d’assessorament jurídic i assistència tècnica.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Cònsols

b) Data de l’acord de la Junta de Govern: 25 de gener del 2024

3. Dades de l’adjudicació

a) Identitat de l’adjudicatari: Anna Mas Santuré

b) Denominació del treball: Serveis d’assessorament jurídic i assistència tècnica.

c) Localització: Sant Julià de Lòria

d) Import: 2.597,47 euros mensuals (IGI inclòs)

e) Partida pressupostària: 105-92000-22630

f) Termini d’execució: fins el cessament del mandat

g) Forma d’adjudicació: contractació directa

h) Modalitat de la contractació: ordinària

4. Legislació aplicable: article 30.1.g de la Llei de contractació pública

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, 25 de gener del 2024

Cerni Cairat Perrigault
Cònsol major

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR