Edicte del 25-1-2024 pel qual es nomena el Sr. Joaquim Anglada Torm com a Interventor Comunal.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
QON_2024_01_26_12_51_54

Edicte del 25-1-2024 pel qual es nomena el Sr. Joaquim Anglada Torm com a Interventor Comunal.

Atès el Capítol IV del títol V, articles 101 a 103 de la Llei 36/2021 de les finances comunals.

Atès l’article 22 i la disposició addicional de la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.

Atesos els articles 3 i 51 de la Llei 1/2019 de la funció pública.

El Consell de Comú de data 11 de gener de 2024,

Acorda

Nomenar al Sr. Joaquim Anglada Torm com a Interventor Comunal, amb les facultats pròpies del càrrec.

Ordino, 25 de gener de 2024

Maria del Mar Coma Padilla
Cònsol major

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR