Edicte del 26-4-2023 pel qual es fa pública la formalització dels honoraris de direcció de l' obra de reposició d' un accés a la CG-5, a l' altura del PK 0+350, projecte núm. 0001/2023.

Fecha de publicación03 Mayo 2023
Fecha26 Abril 2023
Número de Gaceta56
SecciónGovern
GE20230427_15_10_51

Edicte

Edicte del 26-4-2023 pel qual es fa pública la formalització dels honoraris de direcció de l' obra de reposició d' un accés a la CG-5, a l' altura del PK 0+350, projecte núm. 0001/2023.

1. Objecte: formalització d' honoraris de direcció d' obra

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Ministeri de Territori i Habitatge

b) Data de l' acord del Govern: 26-4-2023

3. Dades de la formalització d' honoraris

a) Identitat de l' adjudicatari: Agrupació Jordi Raméntol Enginyer, SL - Beal AEC

b) Denominació del treball: Direcció de l' obra de reposició d' un accés a la CG-5, a l' altura del PK 0+350, projecte núm. 0001/2023

c) Localització: Erts

d) Honoraris: 3,13% sobre l' import de l' obra

e) Partida pressupostària: 00155550555-IN0089-60910

f) Termini d' execució: sis mesos

g) Forma d' adjudicació: concurs nacional

h) Procediment: obert

i) Modalitat de contractació: ordinària

j) Edicte d' adjudicació: BOPA núm. 1, any 2020, de data 2-1-2020

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR