Edicte del 26-4-2023 pel qual es fa pública l' adjudicació de la subvenció atorgada segons el conveni de col·laboració establert entre l' entitat CARITAS i el Govern d' Andorra.

Fecha de publicación03 Mayo 2023
Fecha26 Abril 2023
Número de Gaceta56
SecciónGovern
GB20230428_13_32_48

Edicte

Edicte del 26-4-2023 pel qual es fa pública l' adjudicació de la subvenció atorgada segons el conveni de col·laboració establert entre l' entitat CARITAS i el Govern d' Andorra.

1. Objecte: adjudicació de la subvenció atorgada d' acord amb el conveni de col·laboració establert entre l' entitat CARITAS i el Govern d' Andorra

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Ministeri d' Afers Socials, Joventut i Igualtat

b) Data de l' acord del Govern: 26-4-2023

3. Forma d' adjudicació: directa

4. Període per al qual s' atorga: exercici del 2023

5. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: CARITAS

b) Import de la subvenció: 28.917,00 euros

c) Partida pressupostària: 00160610611-D/48240/107001-PR0280

6. Legislació aplicable:

- Llei 6/2014, del 24 d' abril, de serveis socials

- Article 15.2 de la Llei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l' exercici del 2023

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març del 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs administratiu davant del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR