Edicte del 27-3-2023 pel qual es notifica la provisió de constrenyiment de l' expedient sancionador núm. 0058-19 al Sr. Jordi Pubill Cervera.

Fecha de publicación29 Marzo 2023
Fecha27 Marzo 2023
Número de Gaceta43
SecciónGovern
GF20230322_12_31_10

Edicte

Edicte del 27-3-2023 pel qual es notifica la provisió de constrenyiment de l' expedient sancionador núm. 0058-19 al Sr. Jordi Pubill Cervera.

Un cop transcorregut el període de pagament voluntari de la sanció imposada per la resolució de data 4 de juny del 2020, es notifica al Sr. Jordi Pubill Cervera la provisió de constrenyiment per la qual s' incrementa la sanció amb un recàrrec del 10%, i que ha de fer efectiu el deute d' un import total de 450,65 euros.

El pagament de l' import de la sanció s' haurà de fer efectiu al Servei de Tràmits del Govern d' Andorra, al carrer Prat de la Creu, núm. 62-64, a Andorra la Vella, dins del termini d' un mes a comptar de la data de publicació d' aquest edicte, d' acord amb l' article 51.4 de la Llei 21/2014, del 16 d' octubre, de bases de l' ordenament tributari. Prèviament s' ha de demanar el número de liquidació al Cos de Banders, a la base central del COEX, a l' avinguda de la Bartra, s/n, 2n pis, Encamp, o al número de telèfon 148, del Cos de Banders.

En cas de no fer efectiu aquest import en el termini esmentat, es procedirà per la via d' execució forçosa mitjançant la tramesa de l' expedient al saig, la qual cosa comportarà un increment del recàrrec fins al 20%...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR