Edicte del 27-7-2022 pel qual s' ha resolt una demanda d' ajut a l' estudi per al curs 2021-2022.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha27 Julio 2022
Número de Gaceta94
GB20220728_10_47_04

Edicte

Edicte del 27-7-2022 pel qual s' ha resolt una demanda d' ajut a l' estudi per al curs 2021-2022.

El Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior, d' acord amb l' article 4.c) de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d' ajuts a l' estudi, publicada al BOPA núm. 60, del 26 de maig del 2021, i de conformitat amb el que disposen els articles 11, 17 i 23 de la susdita llei, els articles 9, 11 i 25 del Reglament d' ajuts a l' estudi, del 22 de juliol del 2020, publicat al BOPA núm. 94, del 29 de juliol del 2020, i annex de la convocatòria d' ajuts a l' estudi per al curs 2021-2022, ha acordat denegar per al curs escolar 2021-2022 a Rui Daniel Silva Da Costa, l' ajut a l' estudi de formació professional no superior a l' estranger.

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR