Edicte del 27-7-2022 pel qual s' ha resolt la demanda d' ajut a l' estudi a diverses persones per al curs 2021-2022.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha27 Julio 2022
Número de Gaceta94
GB20220728_10_45_18

Edicte

Edicte del 27-7-2022 pel qual s' ha resolt la demanda d' ajut a l' estudi a diverses persones per al curs 2021-2022.

1. Objecte: adjudicació dels ajuts a l' estudi per als nivells educatius d' educació maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior i la seva equivalència en l' educació especial per al curs 2021-2022

2. Entitat adjudicadora:

a) Identitat: Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior

b) Data de l' acord de Govern: 27-7-2022

3. Legislació aplicable: articles 9, 17 i 23 de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d' ajuts a l' estudi, publicada al BOPA núm. 60, del 26 de maig del 2021; articles 9, 11 i 25 del Reglament d' ajuts a l' estudi, del 22 de juliol del 2020, publicat al BOPA núm. 94, del 29 de juliol del 2020, i annex de la convocatòria d' ajuts a l' estudi per al curs 2021-2022

4. Edicte de la convocatòria: BOPA núm. 60, del 26-5-2021

5. Període per al qual s' atorguen: curs 2021-2022

6. Partida pressupostària: 00185850856- PR0150-48230

7. Dades de l' adjudicació

a) Identitats dels adjudicataris: les persones designades a la llista següent:

Cognoms i Nom

Beca de menjador escolar

Beca de material

Beca de transport escolar

Import atorgat

Barros Teixeira, Ainara

0,00 '

0,00 '

0,00 '

Besnier Sobral, Amaya Christine

0,00 '

0,00 '

0,00 '

Besnier Sobral, Kassia Marie

0,00 '

0,00 '

0,00 '

0,00 '

Borra Louis, Lilu Ines

486,00 '

241,41 '

215,76 '

943,17 '

Chacon Bahos, Sergio Andres

0,00 '

0,00 '

0,00 '

Coscollola Fernandes, Luna

0,00 '

0,00 '

0,00 '

Da Costa Barbosa, Erika

275,79 '

275,79 '

Gibert Vidiella, Andreu

625,00 '

625,00 '

Gladkov Diaz, Andres

804,50 '

241,41 '

215,76 '

1.261,67 '

Gonçalves Alfarela, Izan

0,00 '

0,00 '

Ledoux, Chloe

950,00 '

85,54 '

1.035,54 '

Marasigan Bathan, Melissa

0,00 '

0,00 '

Monteiro Pinheiro, Ariadna

298,80 '

144,85 '

0,00 '

443,65 '

Montes Borrell, Gorka

0,00 '

0,00 '

0,00 '

0,00 '

Mu'oz Perdomo, Michael David

0,00 '

0,00 '

0,00 '

Portillo Mu'oz, Juliette Alejandra

0,00 '

0,00 '

0,00 '

Trindade Ventura, Melissa

794,00 '

155,00 '

215,76 '

1.164,76 '

b) Import de les beques de menjador escolar: 3.958,30 euros

c) Import de les beques de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR