Edicte del 27-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació dels recursos dels ajuts a l' estudi per al nivell d' ensenyament superior a l' estranger i a Andorra per al curs 2021-2022.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha27 Julio 2022
Número de Gaceta94
GB20220727_11_54_59

Edicte

Edicte del 27-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació dels recursos dels ajuts a l' estudi per al nivell d' ensenyament superior a l' estranger i a Andorra per al curs 2021-2022.

1. Objecte: les persones que s' esmenten a continuació han interposat recurs davant del Govern, en els termes que estableix l' article 6 de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d' ajuts a l' estudi, contra la denegació per al curs 2021-2022 de l' ajut a l' estudi per al nivell d' ensenyament superior de primer i segon cicle a l' estranger i a Andorra, segons els articles 13 i 14 de la Llei.

En conseqüència, i de conformitat amb l' apartat 1.c de l' article 4 de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d' ajuts a l' estudi, es publiquen els noms de les persones a les quals s' han estimat els recursos esmentats en les sessions del Govern del 30 de març, del 6 d' abril i de l' 11 de maig del 2022.

2. Entitat adjudicadora:

a) Identitat: Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior

b) Data de l' acord de Govern: 27-7-2022

3. Legislació aplicable: Legislació aplicable: articles 13 i 14 de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d' ajuts a l' estudi, publicada al BOPA núm. 60, del 26 de maig del 2021; articles 9, 11 i 25 del Reglament d' ajuts a l' estudi, del 22 de juliol del 2020, publicat al BOPA núm. 94, del 29 de juliol del 2020, i annex de la convocatòria d' ajuts a l' estudi d' ensenyament superior per al curs 2021-2022

4. Edicte de convocatòria: BOPA núm. 92, del 25-8-2021

5. Període per al qual s' atorga: curs 2021-2022

6. Partida pressupostària: 00185850856- PR0150-48230

7. Dades de l' adjudicació:

a) Identitat de l' adjudicatari: les persones designades en la llista següent:

Llista d' ajuts a l' estudi ' article 13' per als nivells d' ensenyament superior a Andorra per al curs 2021-2022

Cognoms i nom

Beca de matrícula

Beca de material

Import total concedit

Ruchdi El Mohmouh, Yasmine

376,20

376,20 '

Llista d' ajuts a l' estudi ' article 14' per als nivells d' ensenyament superior a l' estranger per al curs 2021-2022

Cognoms i nom

Beca de matrícula

Beca de material

Beca de desplaçament

Beca de residència

Import total concedit

'lvarez Villasevil, Aida

2.500,00

280,30

450,00

4.300,00

7.530,30 '

Martins Bessa, David

2.660,00

2.660,00 '

Vaswani Vaswani, Kriti

1.520,35

280,30

450,00

2.607,15

4.857,80 '

b)...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR