Edicte del 29-1-2024 per cobrir una plaça vacant adscrita a l’àrea jurídica de la UIFAND.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
UIFAND_2024_01_29_13_05_24

Edicte del 29-1-2024 per cobrir una plaça vacant adscrita a l’àrea jurídica de la UIFAND.

Vist l’article 57.2 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, es fa pública mitjançant el present Edicte, l’obertura d’un procés de selecció per a la contractació d’una persona per a cobrir una plaça vacant adscrita a l’àrea jurídica de la UIFAND.

Les condicions que es tindran en compte per a l’atribució de la plaça són:

• Nacionalitat preferentment andorrana, i

• Titulació d’ensenyament superior estatal de nivell 3 del Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior (MATES) en dret, reconeguda pel Departament d’Ensenyament Superior.

Els coneixements requerits per ocupar el lloc de treball són:

• Domini del català, castellà, francès i anglès,

• Domini en aplicacions informàtiques avançades en sistemes operatius, i

• Es valorarà experiència i formacions específiques en la matèria.

Els/les candidats/es acceptats/des i pel procés de selecció participaran en unes proves (entrevista personal, examen escrit consistent en preguntes i un text a traduir a l’anglès, i cas pràctic) pels quals es facilitarà el temari professional i el calendari necessari.

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a les oficines de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, situades al carrer Doctor Vilanova, 15-17, planta -4 d’Andorra la Vella, acompanyada dels documents que es relacionen a continuació, per tot el dia 1 de març del 2024:

• Currículum amb menció expressa dels llocs on han treballat amb anterioritat,

• Fotocòpia dels documents acreditatius de les titulacions acadèmiques, postgrau en dret, formacions, graus superiors, màsters i/o altres,

• Fotocòpia del passaport,

• Certificats d’antecedents penals i mèdic oficial,

• Declaració jurada de no haver estat acomiadat de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu, de no estar incapacitat civilment i de no tenir deutes envers els organismes oficials andorrans, i

• Carta de motivació.

En presentar la candidatura a la Unitat d’Intel·ligència Financera, es facilitarà el temari i la data de les proves.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 29 de gener del 2024

Carles Fiñana Pifarré
Cap...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR