Edicte del 29-11-2021 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Kevin Rueda Pique i Judith Robles Olivares.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Número de Gaceta129
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
9 de desembre del 2021
Núm. 129
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 29-11-2021 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els
Srs. Kevin Rueda Pique i Judith Robles Olivares.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Escaldes-Engordany, entre:
Kevin Rueda Pique, ll de Manuel i de Montserrat, solter, nascut a Graus, Osca, Espanya, el dia 7 de maig de
1992, de nacionalitat espanyola, amb DNI núm. 18062527Y, resident a Escaldes-Engordany, amb domicili
a l’avinguda Fiter i Rossell, 17, 3,1, i,
Judith Robles Olivares, lla de Juan Gabriel i de Francisca Rosa, soltera, nascuda a Santa Coloma de Grame-
net, Barcelona, Espanya, el dia 8 de juny de 1991, de nacionalitat espanyola, amb DNI núm. 53332535C,
resident a Escaldes-Engordany, amb domicili a l’avinguda Fiter i Rossell, 17,3,1.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 29 de novembre de 2021
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-07
14:45:10

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR