Edicte del 3-12-2021 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Marc Di Mizio Grau i Freya Teruel Gonzalez.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
9 de desembre del 2021
Núm. 129
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 3-12-2021 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els
Srs. Marc Di Mizio Grau i Freya Teruel Gonzalez.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Ordino, entre:
Marc Di Mizio Grau, ll de Walter i de Maria Antonia, solter, nascut a Barcelona, Espanya, el dia 6 d’agost de
1983, de nacionalitat espanyola, amb DNI núm. 46361002V, resident a La Cortinada, Ordino, amb domicili
a l’avinguda de la Cortinada, 8, edici Roc de la Torre, 1,B, i
Freya Teruel Gonzalez, lla d’Agustin i d’Ana, soltera, nascuda a Santorens, Sopeira, Osca, Espanya, el dia 1
de febrer de 1989, de nacionalitat espanyola, amb DNI núm. 73108932M, resident a Barcelona, Espanya,
amb domicili al carrer Aragó, 241-243, 4, 3.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 3 de desembre de 2021
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-07
14:45:29

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR