Edicte del 3-8-2021 per a la licitació de les assegurances D&O i RC Professional del Fons de reserva de jubilació.

Fecha de publicación04 Ago 2021
FRJ20210803_08_26_20

Edicte

Edicte del 3-8-2021 per a la licitació de les assegurances D&O i RC Professional del Fons de reserva de jubilació.

1. Objecte: licitació

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Fons de reserva de jubilació

b) Data de l' acord: Consell d' Administració, 2 d' agost del 2021

c) Organisme que gestiona l' expedient: Fons de reserva de jubilació.

3. Projecte

a) Denominació: Contractació de les assegurances D&O i RC Professional pel Fons de reserva de jubilació.

b) Localització: Fons de reserva de jubilació

4. Característiques del contracte

a) Forma d' adjudicació: concurs públic nacional

b) Procediment: obert

c) Modalitat de contractació: ordinària

5. Plec de bases

a) Les empreses asseguradores interessades a participar al concurs poden retirar els plecs de bases a la seu del Fons de reserva de jubilació, a l' edifici de la CASS, carrer Joan Maragall, 3, 5a planta, Andorra la Vella, o sol·licitar-lo en format electrònic a l' adreça frj@fonsdereserva.ad

6. Lliurament de les ofertes

a) Modalitat: en sobres tancats

b) Lloc: Fons de reserva de jubilació, edifici CASS, carrer Joan Maragall n'3, 5a planta, Andorra la Vella

c) Data límit de presentació: dimecres 1 de setembre del 2021 a les 12h00 hores.

7...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR