Edicte del 4-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva dels serveis professionals com a metge especialista en valoració a la Comissió Nacional de Valoració.

Fecha de publicación06 Julio 2022
Fecha04 Julio 2022
Número de Gaceta82
GE20220706_13_35_01

Edicte

Edicte del 4-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva dels serveis professionals com a metge especialista en valoració a la Comissió Nacional de Valoració.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri d' Afers Socials, Joventut i Igualtat

b) Data de l' acord del Govern: 4-7-2022

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: Sr. Carles Pedragosa Forés

b) Denominació del treball: metge especialista en valoració a la Comissió Nacional de Valoració

c) Localització: Principat d' Andorra

d) Preu cert: 62,50 ' /h, impostos inclosos

e) Partida pressupostària: 00160610611 -PR0235 -D/22760/107001

f) Termini d' execució: del 7 de juliol del 2022 al 31 de desembre del 2022, moment en què es podrà renovar anualment, si escau, amb l' acord previ del Govern, fins a un màxim de quatre anys, incloses totes les pròrrogues

g) Forma d' adjudicació: contractació directa

h) Modalitat de la contractació: ordinària

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR