Edicte del 5-6-2023 pel qual a petició del Govern d' Andorra ' Cos de la Policia, es requereix el pagament a diverses persones i societats.

Fecha de publicación07 Junio 2023
Fecha05 Junio 2023
Número de Gaceta74
SecciónSaig
SAIGF20230604_21_52_23

Edicte

Edicte del 5-6-2023 pel qual a petició del Govern d' Andorra ' Cos de la Policia, es requereix el pagament a diverses persones i societats.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, i per la Llei 20/2022, del 9 de juny.

A sol·licitud del Govern d' Andorra - Cos de Policia, havent designat com a domicili a efectes de notificació aquest despatx professional,

En execució de:

Les sancions imposades pel Cos de Policia que es relacionen en el llistat que es publica a continuació,

Faig saber

Que, el 5 de juny de 2023, mitjançant aquest edicte,

Requereixo expressament el pagament a les persones i societats que es relacionen a continuació:

Persona requerida

Import reclamat

Execució acte

Número expedient

Loreand, SL
Cens: 709889P

136,72 '

Sanció: 612977

EX-AD/22-006062-X

Advertència

En mèrits del que disposa l' article 38 de la Llei del saig, l' adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmentats, sense haver procedit al pagament de l' import total del deute objecte de la present execució, procediré a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l' article 108, de la Llei de bases de l' ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l' import que és objecte de l' embargament, la més gran facilitat de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR